BIG 10

BIG 10 har utvecklats för att frammana starka upplevelser och styra dem mot ett riktat mål – förändring, nytänkande, kanaliserad vilja. När du självdiagnostiserar med BIG 10 använder du vår gradientteknik för att hitta nya relevanta flöden i energirummet av frustration, riktningslöshet, ilska, sorg. 

De professionella entreprenörerna och matematikerna bakom BIG 10 har hittat ett sätt att spränga psykologins och statistikens gränser. Forskning visar att vi inte längre behöver låta oss begränsa oss av krav på “sanning” eller “trovärdighet”. Vad som är sant och falskt i varje ögonblick blir uppenbart genom en exakt matematisk definition och är lätt att beräkna med rätt verktyg. 

Sanning är en abstrakt maskin som opererar i rymden av alla tänkbara utsagor/text-strängar. BIG 10 ger dig verktygen. Vi badar i ett homogent abstrakt rum av alla tänkbara händelser och ibland kan det vara svårt att acceptera. “Smarta” filter och sökfunktioner är bara undanflykter. Istället måste vi acceptera flödet och leva på ett optimalt sätt.

BIG 10 är en övning utvecklad inuti det nämnda abstrakta rummet, skräddarsytt för att lära dig leva i detta nya rum: fortsätt självtesta dig med BIG 10 tills du når den optimala tekniken. 

Genom att spela BIG 10 accepterar jag våra villkor och integritetspolicy.
Q: Lyssna på följande extremt viktiga ljud på mycket hög volym. Hur mycket behag/obehag innebär ljudet för dig?
Svara med ett tal från 0 (mycket behagligt) till 9 (mycket obehagligt)
 
R: Efter ljudet: lägg dig mycket snabbt ner på mage på en säng, en soffa eller på ett golv. Hur länge kan du fortfarande höra ljudet om du verkligen försöker?
Svara med en uppskattning i sekunder.
 
M: 2,4,5,8,… Vilket heltal kommer näst?
Svara med ett heltal.
 
W: Andas in och ut stötvis tre gånger väldigt långsamt och fokuserat. Gå in på följande hemsida. Tryck på “Generate Random Words” för att skapa ett (1) nytt ord. Fortsätt tryck tills ett ord dyker upp som du tycker beskriver dig nästan perfekt. Hur många gånger fick du trycka?
Svara med ett heltal.
 
T: Ta ditt tilltalsnamn och översätt bokstäverna till siffror: 1 för A, 2 för B, osv. Vad blir summan av bokstäverna (t.ex. AXEL ger 1+23+5+12=41) ?
Svara med ett heltal.
 
V: Tänk på den vän (förutom eventuella biologiska släktingar eller förmyndare) som känt dig längst. Hur många år levde du innan du träffade den vännen?
Svara med ett heltal.
 
U: Tänk intensivt på följande mycket viktiga oändliga serie av tal: 1, 1, 2, 1, 2, 1, 4, 3, 13, 5, 1, 1, 8, 1, 2, 4, 1, 1, ….
Försök leva dig in i den och hitta en känsla.
Svara med ett tal från 0 (harmoniskt, vackert) till 9 (mycket obehagligt, onaturligt, demoniskt)
 
Y: Tänk intensivt på följande mycket viktiga utdrag från en kommunikation med änglar: “Pa Veh Ged Gal Or Un Graupha Tal Gon Gon Nach Ur Mals …” Försök leva dig in i den och hitta meningen. I vilken andemening sker kommunikationen?
Svara med ett tal från 0 (konspiration, empatilöshet, ambition) till 9 (ödmjukhet, nyfikenhet, öppenhet).
 
J: Hur många saker eller kläder i ditt hem har ärvts från släktingar eller vänner?
Svara med en uppskattning av antalet.
 
B: Tänk på en eventuell fix idé eller noja. Om du kommer på en sådan – försök gå in i den nu och utred dess karaktär:
Svara med 1 (politisk eller samhällelig), 2 (social), 3 (existentiell), 4 (kroppslig), 5 (sexuell), 0 (övrig/vet ej/ingen fix idé).
 

Räkna ut ditt svar:

Svaret beräknas med den inom konst-/eko-/bio-matematiska communityns välkända “Black-Scholes-formeln”:
(0.5*Q + R)*J – U*Y/T + V*V*M – W*B/5. Formeln är state of the art i forskningen och tar hänsyn såväl till icke-linjära minneskärnor som till backaction/renormalisering. Mata in de resultat du fick från frågorna ovan i onlineformeln nedan:
 

Tolka ditt svar:

Du har hamnat i en av BIG 10:s mest sällsynta – och farliga – zoner. Ju mer negativt ditt index är, desto viktigare är det att du tar tag i din situation. Vi rekommenderar att du lyssnar på inspelat vitt brus i en loop. När du hör brusljudet upprepa sig i loopen vet du att du är redo att ta testet en gång till. Upprepa.

En repulsiv anti-zon. Om du hamnar i det här intervallet är ditt index mycket instabilt. Flyktvektorn visar sig hos de flesta deltagare som en fix idé. Följ den idén även om den verkar meningslös, fortsätt repetera den och gå allt djupare in i spiralen. Implosionen kommer leda till en deformation av rymden av utsagor som tar dig till en annan plats. Spela då BIG 10 igen.

Du är vanlig i de flesta avseenden. Men det räcker aldrig. Försök vara positiv ändå och fortsätt göra det här testet samtidigt, det kommer snart att hända något som gör dig lite mer ensam. Det är något bra och du kommer att märka skillnad efteråt i hur du navigerar. Då är du redo att få ett annat index på testet.

Du är bunden vid konventionella och banala föreställningar om “öde” och “omsorg”. De begränsar dig och låter dig inte navigera i den abstrakta rymden. För att släppa dem, utsätt dig för ljud och upplevelser som går bortom dina normala associationer, t.ex. kan du lägga lite bakpulver i ett glas, hälla i lite vatten och betrakta frätandet. Resultat kommer med säkerhet följa.

Du är övertygad om att du är sympatisk men det är egentligen precis tvärtom. Du måste släppa den idén fullständigt om du inte vill landa i det som konventionellt kallas “ondska”. Ta del av kulturuttryck som gör dig irriterad eller arg och tänk riktigt noga på varför, skriv ner en A4 av förklaringar. Självdiagnostisera med BIG 10.

En utplanad zon som ibland kallas för den “silkesdämpade” zonen. Här kan du råka landa men det är egentligen en marginell operator i spelets abstrakta maskin. Du kommer behöva mer personliga energier för att landa i din verkliga zon – gå ut och upplev vem du är till fullo och försök sedan spela BIG 10 igen.

Du har redan anpassat dig till ett abstrakt cartesiskt rum. När andra navigerar hittar du relevanta operatorer. Överför dina förmågor på den abstrakta maskin som ditt sociala navigerande utgör. Du kommer finna att själva hierarkin av såna maskiner är ordnade: och kallas: “1”, “2”, “1”, “2”, “1”, “4”, “3”, …

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *