<<<<<><•><>>Falköga <<><•><>>>>

<<<><><><><<•><•><•><•><•><•><•><•><>>><<><•><•><•><•><•><•><•><•>><><><><>>>

> jag har aldrig trott på ödet <

<<<><><><><><<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>><><><><><>>>

> jag fick den här stenen av vår nära vän när jag var nere <

> Hon sa >>> bär med dig den här överallt <<<

> jag bar den varje dag i ett år och plötsligt försvann den <

> i flera år var den borta <

> dagen du dog hittade jag den bland andra stenar på en uppfart <

> åter igen bär jag den med mig överallt <

<<<><><><><><<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>><><><><><>>>

> jag tror fortfarande inte på ödet <

<<<><><><><<•><•><•><•><•><•><•><•><>>><<><•><•><•><•><•><•><•><•>><><><><>>>

<<<><><><><><<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>><><><><><>>><<
<><><><><><<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>><><><><><>>><<<>
<><><><><<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>><><><><><>>><<<><>
<><><><<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>><><><><><>>><<<><><>
<><><<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>><><><><><>>><<<><><><>
<><<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>><><><><><>>><<<><><><><>
<<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>><><><><><>>><<<><><><><><<
•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>><><><><><>>><<<><><><><><<•>
<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>><><><><><>>><<<><><><><><<•><•
><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>><><><><><>>><<<><><><><><<•><•><
•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>><><><><><>>><<<><><><><><<•><•><•>
<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>><><><><><>>><<<><><><><><<•><•><•><•
><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>><><><><><>>><<<><><><><><<•><•><•><•><
•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>><><><><><>>><<<><><><><><<•><•><•><•><•>
<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>><><><><><>>><<<><><><><><<•><•><•><•><•><•
><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>><><><><><>>><<<><><><><><<•><•><•><•><•><•><
•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>><><><><><>>><<<><><><><><<•><•><•><•><•><•><•>
<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>><><><><><>>><<<><><><><><<•><•><•><•><•><•><•><•
><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>><><><><><>>><<<><><><><><<•><•><•><•><•><•><•><•><
•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>><><><><><>>><<<><><><><><<•><•><•><•><•><•><•><•><•>
<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>><><><><><>>><<<><><><><><<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•
><•><•><•><•><•><•><•><•><•>><><><><><>>><<<><><><><><<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><
•><•><•><•><•><•><•><•><•>><><><><><>>><<<><><><><><<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>
<•><•><•><•><•><•><•><•>><><><><><>>><<<><><><><><<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•
><•><•><•><•><•><•><•>><><><><><>>><<<><><><><><<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><
•><•><•><•><•><•><•>><><><><><>>><<<><><><><><<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>
<•><•><•><•><•><•>><><><><><>>><<<><><><><><<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•
><•><•><•><•><•>><><><><><>>><<<><><><><><<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>><><><><><>>><<<><><><><><<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>
<•><•><•><•>><><><><><>>><<<><><><><><<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•
><•><•><•>><><><><><>>><<<><><><><><<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><
•><•><•>><><><><><>>><<<><><><><><<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>
<•><•>><><><><><>>><<<><><><><><<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•
><•>><><><><><>>><<<><><><><><<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><
•>><><><><><>>><<<><><><><><<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>
><><><><><>>><<<><><><><><<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>><
><><><><>>><<<><><><><><<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>><><
><><><>>><<<><><><><><<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>><><><
><><>>><<<><><><><><<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>><><><><
><>>><<<><><><><><<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>><><><><><
>>><<<><><><><><<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>><><><><><>>
><<<><><><><><<•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•><•>><><><><><>>>>

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *