Anteckningar från tiden innan

Detta är anteckningar från tiden innan jag blev utbränd.

Sedan 1990-talets slut har antalet långtidssjukskrivningar på grund av stress ökat. Det finns enligt socialstyrelsen en tydlig koppling till de neddragningar av antalet anställda i alla sektorer som gjordes under lågskonjunkturen på 90-talet och antalet diagnostiserade med utmattningssyndrom. Kvinnor är överrepresenterade i statistiken.

Från Socialstyrelsens rapport:

“Utmattningssyndrom tycks vara speciellt vanligt hos personer med mycket människokontakt.”

Sedan det hände mår jag bätte men måste alltid upprepa för mig själv:
Jag vägrar att låta min omsorg, min ansvarskänsla och min empati exploateras på arbetsplatsen.
Den tillhör mig och mina kära, den tillhör världen och framtiden och får inte köpas för pengar.

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *